Priangan

Ceuk Etimologi:

Priangan teh asal kecap tina pa-rahyang-an atawa para-hyang-an.

Rahyang atawa hyang identik jeung dewa; pa- jeung -an, nunjukeun tempat.

Ceuk Geografi:

Priangan ayeuna nyaeta wewengkong di Propinsi Jawa Barat nu ngawengku Kab Cianjur, Bandung, Sumedang, Garut,Tasikmalaya, jeung Ciamis.

Nu gedena kira-kira sapergenep ti luas wewengkon Pulo Jawa (kurang leuwih 21.524 km persegi).

Di beulah kaler watesna jeung Karawang, Purwakarta, Subang jeung Indramayu;

beulah wetan watesna jeung Majalengka, Kuningan, jeung Jawa Tengah diwatesanan ku Citanduy;

beulah kidul diwatesan ku Samodra Indonesia;

beulah kulon watesna ku wewengkon Sukabumi jeung Bogor.

Lahan daerah Priangan:

Dataran rendah, perbukitan, gunung-gunung nu jumlahna kaitung loba, diantarana: G.Gede, G.Kancana, G.Masigit (Cianjur);

G.Tangkuban Parahu, G.Burangrang, G.Malabar, G.Bukit Tunggul (Bandung);

G.Tampomas, G.Calancang, G.Cakra Buana (Sumedang);

G.Guntur, G.Haruman, G.Talagabodas, G.Karacak, G.Galunggung (Garut);

G.Cupu, G.Cula Badak, G.Bongkok (Tasikmalaya);

G.Syawal (Ciamis).

Dilingkung ku gunung, di Priangan kawentar subur sabab loba oge walungan.

Ceuk Sajarah:

Daerah Priangan mimitinamah disebut Tatar Ukur diparentah ku Dipati Ukur.

Sanggeus karajaan Sunda runtuh (1578/1580), eta wewengkon (iwal ti Galuh) mangrupa wilayah kakuasaan Sumedanglarang (nepi ka 1620).

Ti taun 1621, daerah Priangan nu puseurna Sumedang, dipangaruhan ku Mataram. Numutkeun salah sahiji sumber tradisional, ti saprak harita, eta wewengkon disebut Priangan.

Akibat tina baruntakna Dipati Ukur ka Mataram, daerah Priangan di luar Sumedang jeung Galuh dibagi deui jadi Kab Bandung, Parakanmuncang jeung Sukapura, dumasar kana Piagem Sultan Agung titimangsa 9 Muharam taun Alip.

Ceuk F.de Haan (elmuan Walanda), taun Alip teh sami jeung taun 1641 Masehi, tapi aya sawatara katerangan sejen Taun Alip identik jeung taun 1633 Masehi.

Salajengna, dumasar kana ‘perjanjian’ Mataram jeung Kumpeni (VOC), daerah Priangan kacekel ku Kumpeni nya dibagi dua. Nu kahiji, Priangan kulon jeung tengah (taun 1677); kadua Priangan wetan (taun 1705).

Dina mangsa harita, pamarentah Hindia Walanda (1808-1942), status Priangan nyaeta karesidenan, nu munggaran ibukotana di Cianjur, salajengna ibukota karesidenan Priangan pindah ka Bandung (ti taun 1864).

Ku asupna Galuh (awal abad ka-20), wilayah Karesidenan Priangan nambahan. Priangan jadi 6 kabupaten; Cianjur, Bandung, Sumedang, Limbangan (Garut), Sukapura (Tasikmalaya), jeung Galuh (Ciamis).

Sumber:  Sabureureun Urang Sunda

Advertisements

About pamulihan

Editor

Posted on 10/12/2011, in Paguneman. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: